ONLINE SUPPORT


  • ONLINE 1    

  • ONLINE 2    

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ĐOÀN HOẶC TỰ TÚC

Thủ tục xin Visa du lịch theo Tour đoàn và thủ tục xin Visa du lịch tự túc đến các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, New Zealand...

THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC

Thủ tục xin Visa công tác tại các nước Mỹ, Úc, Canada, Anh...

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH THĂM THÂN

Thủ tục xin Visa du lịch thăm thân tại các nước Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh...

NHỮNG LƯU Ý KHI NHẬP CẢNH VÀO MỸ

Người nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ trở về, nên cẩn thận khi mang theo hàng hóa và tiền, nếu không muốn bị phạt, bị tịch thu, thậm chí bị giam giữ.