KỸ NĂNG LÀ GÌ ?

Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi.

MARKETING LÀ GÌ ?

Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa: Marketing là một quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc đánh giá, chiêu thị và phối hợp các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa...

VERB FUNCTIONS

Để viết và nói đúng tiếng Anh cần biết cách kết hợp các loại động từ khác nhau với cấu trúc câu. Trong bài này, sẽ giới thiệu với các bạn cách để viết các câu văn đúng dựa trên chức năng của động từ - Verb...

PHONG THỦY LÀ GÌ ?

Theo từ điển bách khoa toàn thư thì phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng "gió", hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên, phong có nghĩa là “gió”,...