ĐỊNH CƯ CANADA

  • CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN MANITOBA

    Chương trình chỉ định của chính phủ Manitoba cho phép tỉnh Manitoba lựa chọn các doanh nhân đủ tiêu chuẩn trên khắp thế giới có dự định và khả năng sang Manitoba thành lập hoặc mua doanh nghiệp, đồng thời được...