NGOẠI NGỮ

  • VERB FUNCTIONS

    Để viết và nói đúng tiếng Anh cần biết cách kết hợp các loại động từ khác nhau với cấu trúc câu. Trong bài này, sẽ giới thiệu với các bạn cách để viết các câu văn đúng dựa trên chức năng của động từ - Verb...