HỌC BỔNG

  • Học Bổng Mỹ: EDUCATIUS INTERNATIONAL

    Khi nộp hồ sơ du học tại Công Ty Du Học Quốc Tế Vĩ Nam, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng của 5 trường đại học (đối với khóa học Đại học) và học bổng của 3 trường đại học (đối với khóa học Thạc sĩ).