VISA

  • ÚC - THAY ĐỔI THUẬN LỢI VISA DU HỌC

    Theo thông báo của cơ quan di trú Úc, từ ngày 22/03/2014 sinh viên quốc tế đăng ký các khóa học hoặc gói khóa học cấp độ Đại học trở lên tại 60 trường đại học, cao đẳng, học viện của Úc sẽ được hưởng bậc xét...

  • HỒ SƠ XIN VISA DU HỌC CÁC NƯỚC

    Thủ tục hồ sơ xin Visa Du Học tại các nước Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh, Thụy Sĩ....