SỰ KIỆN

LỊCH TIẾP TRƯỜNG - HỘI THẢO - TRIỂN LÃM

 
Ngày Giờ Tổ Chức Giáo Dục -  Lãnh Sự Quán Địa Điểm Nước Liên Hệ
23/9/2017 15:00 Triễn Lãm Du Học Mỹ Và Canada
Mùa Thu 2017
Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ , Quận 1, Tp HCM Mỹ và Canada (028) 66 748 368
24/9/2017   Trung Học Úc   Úc (028) 66 748 368
1/10/2017 19:00 Oklahoma University Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ , Quận 1, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
3/10/2017 14:30 Trường SMEAG  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
6/10/2017 8:00 - 8:30 Hội Thảo Philippines New World Hotel  Philippines (028) 66 748 368
9/10/2017 13:30 Trường Anh Ngữ Cella Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
10/10/2017 10:00 Trường Anh Ngữ IDEA Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
15/10/2017 8:30 Canada Education Week Agent Workshop Gem Center Canada (028) 66 748 368
17/10/2017 14:00 North Seattle College Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
19/10/2017 15:30 Trường Anh Ngữ BECI Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines
(028) 66 748 368
31/10/2017 10:00 Trường Anh Ngữ CPILS Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
3/11/2017 15:30 The New England School of English (NESE) Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
20/11/2017 11:00 Tổ Chức Giáo Dục ESLI Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
09/01/2018 14:00 Trường Anh ngữ SMEAG Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
10/01/2018 10:30 Tổ Chức Giáo Dục Yes RTO Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Úc (028) 66 748 368
02/02/2018 15:00 Westcliff University Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
 06/02/2018  10:30 Trường Anh Ngữ CG  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines  (028) 66 748 368