SỰ KIỆN

LỊCH TIẾP TRƯỜNG - HỘI THẢO - TRIỂN LÃM

 
Ngày Giờ Tổ Chức Giáo Dục -  Lãnh Sự Quán Địa Điểm Nước Liên Hệ
23/9/2017 15:00 Triễn Lãm Du Học Mỹ Và Canada
Mùa Thu 2017
Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ , Quận 1, Tp HCM Mỹ và Canada (028) 66 748 368
24/9/2017   Trung Học Úc   Úc (028) 66 748 368
1/10/2017 19:00 Oklahoma University Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ , Quận 1, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
3/10/2017 14:30 Trường SMEAG  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
6/10/2017 8:00 - 8:30 Hội Thảo Philippines New World Hotel  Philippines (028) 66 748 368
9/10/2017 13:30 Trường Anh Ngữ Cella Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
10/10/2017 10:00 Trường Anh Ngữ IDEA Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
15/10/2017 8:30 Canada Education Week Agent Workshop Gem Center Canada (028) 66 748 368
17/10/2017 14:00 North Seattle College Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
19/10/2017 15:30 Trường Anh Ngữ BECI Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines
(028) 66 748 368
31/10/2017 10:00 Trường Anh Ngữ CPILS Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
3/11/2017 15:30 The New England School of English (NESE) Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
20/11/2017 11:00 Tổ Chức Giáo Dục ESLI Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
09/01/2018 14:00 Trường Anh ngữ SMEAG Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748 368
10/01/2018 10:30 Tổ Chức Giáo Dục Yes RTO Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Úc (028) 66 748 368
02/02/2018 15:00 Westcliff University Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748 368
 06/02/2018  10:30 Trường Anh Ngữ CG  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines  (028) 66 748 368
15/3/2018 13:00 Seattle Centre College   Mỹ (028) 66 748 368
23/3/2018 09:30 WEBA Windsor Plaza Hotel   (028) 66 748368     
28/3/2018 14:00 Niagara College  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Canada (028) 66 748368 
02/04/2018 09:00 Anh Ngữ ICEAP, Canada   Canada (028) 66 748368
02/04/2018 14:00 Học Viện Anh Ngữ Philinter, Cebu Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368 
11/04/2018 14:00 Học Viện Anh Ngữ OKEA, Bacolod Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368 
19/5/2018 10:00 Talk English School Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368 
24/5/2018 14:00 Global Study Partners Group 27 Ngo Duc Ke, P. Bến Nghé, Q.1   (028) 66 748368 
02/08/2018 14:00 Trường Anh Ngữ ICEAP   Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Canada (028) 66 748368 
6/9/2018 14:00 Trường Anh Ngữ OMGE Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368 
10/9/2018 11:00 Học Viện ERC Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Singapore (028) 66 748368 
15/9/2018 10:00 Seattle Pacific University Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368
25/09/2018 15:00 Pacific English  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368
27/09/2018 10:30 Trường Anh Ngữ Philinter Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368
01/10/2018 10:00 Trường Olympic College (Washington) Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368 
02/10/2018 10:30 Step-up English Academy  Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Philippines (028) 66 748368
10/10/2018 13:30 British Columbia Lotte Legend Hotel Saigon Canada (028) 66 748368
25/10/2018 13:00 Educatius Trainnign Workshop Liberty Centre SG Hotel    (028) 66 748368
15/11/2018 14:00 Aliva University Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368
16/11/2018 09:00 Sprott Shaw Language College and Sprott Shaw College Huong Sen Hotel Canada (028) 66 748368
19/11/2018 10:00 VERN' University of Applied Sciences Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368
21/11/2018 10:15 WEBA Agent Workshop Windsor Plaza Hotel   (028) 66 748368
22/11/2018 16:00 Coát Mountain College Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Canada (028) 66 748368
23/11/2018 09:30 Amerigo 2019 New School Le Méridien Saigon - 3C Ton Duc Thang Street, District 1 Mỹ (028) 66 748368       
27/02/2019 11:00 Philinter Education Center Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Mỹ (028) 66 748368
04/03/2019 13:00 Can-Achieve     (028) 66 748368
10/03/2019 08:30 Canada Fair GEM Center Canada (028) 66 748368
11/03/2019 13:30 Loyalist College Rex Hotel Canada (028) 66 748368
12/03/2019 09:30 Trường Anh Ngữ ICEAP Vincom Đồng Khởi Canada (028) 66 748368
12/03/2019 15:00 Stamford International University Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Thái Lan (028) 66 748368
21/03/2019 13:00 GPS   Úc (028) 66 748368
22/03/2019 9:00 WEBA Grand Saigon Hotel   (028) 66 748368
26/03/2019 10:00 North Toronto Private High School Công Ty Du Học Vĩ Nam, Tp HCM Canada (028) 66 748368
28/03/2019 10:00 The University of Tennessee   Mỹ (028) 66 748368