TRUYỀN THÔNG

Video - Du học sinh của Vĩ Nam chia sẻ kinh nghiệm xin visa du học Mỹ

Video chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ của du học sinh Nguyễn Mạnh Hùng Vương - https://www.youtube.com/watch?v=RT38a1HmHeo