TRUYỀN THÔNG

Video - Du học sinh của Vĩ Nam giới thiệu về trường North Seattle College, USA

Bạn Nguyễn Khánh Trọng - du học sinh của Công Ty Du Học Vĩ Nam đã làm một video chia sẻ hình ảnh thực tế về ngôi trường North Seattle College nơi mà bạn ấy đang theo học cho các bạn học sinh đang có ý định du học tại trường North Seattle College.


                                              
                                                                                                        Hình ảnh du học sinh Nguyễn Khánh Trọng tại Mỹ


Video chia sẻ hình ảnh thực tế về trường North Seattle College do du học sinh của Công Ty Vĩ Nam thực hiện  -  https://www.youtube.com/watch?v=KtJ2MYQH4Mc