Định Cư Châu Âu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐẢO SÍP
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐẢO SÍP

Chương‌ ‌trình‌ ‌Đầu‌ ‌tư‌ ‌–‌ ‌Định‌ ‌cư‌‌ ‌Cộng‌ ‌hòa‌ ‌Síp‌ ‌(Cyprus)‌ ‌được‌ ‌ban‌ ‌hành‌ ‌vào‌ ‌tháng‌ ‌4/2013‌ ‌cho‌ ‌phép‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌nước‌ ‌ngoài‌ ‌được‌ ‌nhận‌ ‌quyền‌ ‌công‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌Cộng‌ ‌hòa‌ ‌Síp‌ ‌khi‌ ‌đầu‌ ‌tư‌ ‌vào‌ ‌bất‌ ‌động‌ ‌sản‌ ‌cao …

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

Định cư Bồ Đào Nha để dễ dàng định cư Châu Âu và sở hữu thẻ thường trú nhân Châu Âu vĩnh viễn. Gia đình bạn sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao miễn …

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH THỔ NHĨ KỲ – CƠ HỘI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CỦA ANH QUỐC VÀ MỸ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH THỔ NHĨ KỲ – CƠ HỘI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CỦA ANH QUỐC VÀ MỸ

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra chương trình đầu tư định cư để thúc đẩy nền kinh tế và chương trình này cho phép nhà đầu tư mua bất động sản hoặc sở hữu số vốn đầu tư …

Định Cư Hoa Kỳ

www.vinam.vn